Vad skall jag skriva om? Välj poesi eller vetenskap!

Har du idétorka? Det finns två saker alltid förtjänar att nämnas. För det första: Poesi. Det vill säga känslor och egna erfarenheter. Positiva sådana, underförstått. För det andra: Vetenskapliga bevis. Finns det stöd i forskning, måste den fram. Tänk poesi och vetenskap.

Poesi

Vad är poesins främsta uppgift? Jo, att spegla eller att återskapa en känsla.  Känslor och egna erfarenheter ljuger inte. De känslor som kunder har eller får av produkten är det bästa värde som går att förmedla. Men även de känslor som företagarna själva har inför egna produkter är guld att förmedla.

Företagets Varför?

Ofta finns det ett ”Varför” bakom företagets existens.  Det är det man ”brinner för”.  Alla har något som särskiljer dem från konkurrensen, som sätter dem ovanför alla andra. Här kommer även erfarenhet in. Om någon har egna erfarenheter av något – och kan återskapa känslan av det – då, kan ingen teoretiker prata förbi vederbörande. Många entreprenörer berättar om händelser eller utmaningar som triggat dem.

Vetenskap

Om det finns oberoende undersökningar eller rapporter,  utförda av en neutral och pålitlig part – som på något vis bevisar värdet eller nyttan av din produkt, ja då måste den fram. Det behöver inte vara direkt kopplat till produkten. Men det bör gälla marknaden eller kundens referensram.  För min egen del försöker jag visa besöksstatistik och bounce rates för min kunders hemsidor.

Trevliga texter är ju alltid bra, men..

Många tycker kanske att trevliga texter kan vara bra, men undrar om de egentligen gör nytta? Med 100-tals eller 1000-tals unika besökare om dagen  slår sig många till ro.  Men 1000 ”hits” betyder inte 1000 aktiva läsare. Upp till nio av tio besökare lämnar sidan efter någon sekund. Det går att läsa av i den s.k. Bounce rate, som kanske är så hög som 90 – 95  procent.