Fem budord för användbara content texter

Stommen i content marketing är text. Idag pratar många om content marking och content som om det vore digitalt flytspackel.  Sanningen är att det finns stora värden  i att skriva effektivt. En bra content text är en användbar text. Fokusera på att skriva användbart. Följ de fem budorden för användbara texter!

Det första budet för användbara texter: Du skall skriva ofta.

Det händer saker hela tiden. En webbsida, en blogg eller ett socialt media är en tyst representant för företaget. En av dem blir din viktigaste kommunikationsnav. Om ditt kommunikationsnav inte är uppdaterat, liknar det en säljare som upprepar gamla nyheter om och om igen.

TIPS: Skriv något varje vecka. Eller lägg ut tjänsten.

Det andra budet för användbara texter: Skriv på korrekt svenska!

Texter skall vara lätta att läsa och  att förstå. Låt inte texten blir stroppig och tillkrånglad med långa komplicerade meningar. Talspråk och skriftspråk är två skilda saker. När någon förklarar saker och ting muntligen,  förstår vi. Men när det skrivs ned är det svårbegripligt. Ett annat misstag är att skriva på överdriven teknisk jargong. Ytterligare ett vanligt misstag är att skriva på slang. Gör inte det!

TIPS: Använd Läsbarhetsfunktionen i ditt skrivprogram. 

Det tredje budet för användbara texter: Du skall skriva som dina läsare vill läsa

Alla blir inte nöjda. Men förmodligen har du en kundgrupp du vill nå ut till. Skriv för dem. Gör inte det vanliga misstaget att skriva för att imponera på kollegor och konkurrenter.

TIPS: Testa dina texter på någon som representerar dina kunder.

Det fjärde budet för användbara texter: Du skall SEO-anpassa texten.

Googles indexeringsregler förenklar för dina kunder att hitta dig. De som redan känner dig behöver inte googla. Men de du vill nå, måste hitta till din sida. Google strävar efter att lyfta fram den mest relevanta sidan. Du måste hjälpa Google med detta.

TIPS: Om du har WordPress, skaffa en enkel SEO-plugin av typen Yoast.

 

Det femte budet för användbara texter: Du skall skriva om hur du gör livet lättare för kunden - inget annat!

Detta är vad marknadsföring går ut på. Din webbsida besvarar kundens alla undringar och ger all tänkbar information.  Ett vanligt misstag är satsa på enkel sida, där kunden skall ringa eller maila för att få reda på mer. Där mister många sina kunder. Bättre är att besvara alla frågor redan på webbsidan. Ett annat vanligt misstag är att skryta i självgoda ordalag om företaget. Trust me, vi är bäst! Självklart är ert företag det bästa med de bästa priserna. Men så tycker alla andra företag också.

TIPS: Låt en främling läsa sidan och låt vederbörande rapportera vad hen får ut av sidan.