Design&Text SNABBKOLL

Design är ett svårt ämne. Idag är det vanligt med färdiga mallar för trycksaker video, social media eller typsnitt. Mallar har olika tillval. Det är kul att designa och skapa. Men ibland får man känslan av att något inte är snyggt. Den goda nyheten är: Dålig design går ofta att korrigera med små medel.

I samarbete med Ana Paoli från Boîte the Agency

Ana Paoli är designer på
Boîte the Agency i Göteborg.