Korrigera och förbättra språk och text

Gör din landningssida mer lättläst. Se till att ingen missförstår ditt språk. Korrigera skriv och stavfel. Gör sidan mer lättläst. Ändra syftet med sidan.

Med hjälp av screenshots ”rättar” vi din hemsida ur ett språkligt perspektiv. Ditt svenska språk måste vara bra. Men vi är inga nitiska svensklärare. Man kan kosta på sig en sär skrivning och lite slang här och där. Om läsarna vill ha det så, skall det vara så. Att skriva för att påverka är en konst. Vi ger dig tips på bättre uttryckssätt.  

OBS! Ingen inloggning är nödvändig